Tarieven

In 2022 is er voor dieetadvisering een vergoeding van 3 uur in de basisverzekering. Daarnaast kan er in de aanvullende verzekering sprake zijn van meer uren vergoeding. Dieetadvisering vanuit de basisverzekering gaat ten koste van het eigen risico. Deze kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekering. Wanneer uw eigen risico verbruikt is, zijn er geen kosten verbonden aan dieetadvisering.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, voor hen is er volledige vergoeding. Controleer van te voren uw polis of neem contact op met uw verzekeraar bij vragen.


Ketenzorg

Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico is er een regeling welke we ‘ketenzorg’ noemen. Uw huisarts of praktijkverpleegkundige kan u doorverwijzen naar de diëtist via deze ketenzorg. De kosten voor dieetadvies hoeft u dan niet zelf te betalen, deze worden vergoed.


In het jaar 2022 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars.


De 3 uur dieetadvisering verdelen wij onder directe tijd en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die u op het spreekuur bent. Indirecte tijd kan zijn: administratie, telefonisch advies of rapportage.


Bij niet nagekomen afspraken wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.


Het annuleren van een afspraak kan tot 24 uur voor de geplande tijd. Afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht.


Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk, dat betekend dat het niet noodzakelijk is om een verwijsbrief te hebben. U kunt rechtstreeks bij ons terecht. Mocht er belangrijke medische informatie zijn dan is een verwijsbrief wenselijk ter overdracht van de gegevens. Deze kunt u altijd opvragen bij (huis)arts.

 • Intake consult €70 gemiddeld tarief

  60 minuten

 • Vervolg consult €35 gemiddeld tarief

  30 minuten

 • Kort consult €17,50 gemiddeld tarief

  15 minuten

 • Telefonisch consult €17,50 of 35 gemiddeld tarief

  15 of 30 minuten

NB: De tarieven worden bepaald door de zorgverzekeraar dus het precieze bedrag kan afwijken. De aangegeven tarieven zijn gemiddelden.

Ervaring van een cliënt

‘Bij DeDietisten.com heb ik begeleiding gekregen bij het FODMAP dieet. 

Jarenlang heb ik buikklachten gehad en ik was bang hier nooit meer van af te komen. 

Met behulp van de diëtist heb ik het FODMAP traject gevolgd en mijn klachten zijn 

voor een groot deel verholpen! Ik ben heel erg blij dat ik op advies van mijn arts 

toch naar de diëtist ben gegaan, ook al was dit erg spannend. 

Ik voel mij heel serieus genomen en geholpen. Dankjewel!’